http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kf_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kmae_1v3gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kme_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kris_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.ktam_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.ktebi_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kves_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.ias_1v2gk-is-209.pnglink
«
»
 
 
 

Sponzor

NOVE Logo-SSE-RGB

Novinky

 • VYHLÁŠKA DEKANA č.5/2015

  Pri príležitosti otvorenia Akademického roka 2015/2016 udeľujem študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia v Inštitúte Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši dňa   22.9.2015  d e k a n s k é   v o ľ n o. Vyhláška v *.pdf
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky
 • VYHLÁŠKA DEKANA č.4/2015

  Pri príležitosti otvorenia Akademického roka 2015/2016 udeľujem študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia v Žiline dňa   21.9.2015  d e k a n s k é   v o ľ n o. Vyhláška v (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky
 • VYHLÁŠKA DEKANA č.3/2015

  pre študentov, ktorí pre akademický rok 2015/2016 požiadali o uznanie vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia   Uvedení študenti si do 30.9.2015 uzavrú zápis predmetov na Referáte pre vzdelávanie. Predtým si však výber a zápis predmetov (vrátane počtu kreditov) odsúhlasia na…
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce Reguľa

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Michal  R E G U Ľ A bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti č. ND 117 dňa 28. augusta 2015 o 10:00 h      
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky
 • Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných sietí

  Na Katedre výkonových elektrotechnických systémov Žilinskej univerzity v Žiline sa v období od septembra 2014 realizuje projekt "Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí"
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky Čítať ďalej...

Všeobecné informácie pre študentov

 • Hľadá sa najcoolerskejší slovenský vynálezca -vedec, ktorý mení svet sci-fi na skutočnosť

  Všetky deti a mládež majú svojich hrdinov! Tých od vedy, techniky a vynálezov si zvolia v interaktívnej ankete „KLUB AKČNÝCH HRDINOV – hľadá sa najcoolerskejší vynálezca v hre", ktorú vyhlásil edukačno-mentorský portál www.dikymoc.sk v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie Čítať ďalej...
 • Canon Foundation Research Fellowships

  ponúka stáží pre projekty v Európe alebo Japonsku na obdobie od 3 do 12 mesiacov. Uzávierka na podávanie žiadostí: 15. september 2015 Viac info na http://us5.campaign-archive2.com/
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Úradné hodiny na Referáte pre vzdelávanie

  Počas letných prázdnin (od 1.7.2015 do 31.8.2015) sú úradné hodiny na Referáte pre vzdelávanie 9:00 – 11:00
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • PREHĽAD PROMÓCIÍ

  Prehľad promócií a ďalšie dôležité termíny si môžete pozrieť v priloženom (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Nadácie Tatrabanka, SLSP, VUB, Volkswagen

  Nadácia Tatrabanky - Kvalita vzdelávania Nadácia Tatrabanky - E-Talent Nadácia Tatrabanky - Vedieť viac Nadácia Tatrabanky - Grantový program Business Idea Nadácia Slovenskej sporiteľne - Podpora vysokoškolských projektov 2015 (3.ročník) Nadácia VÚB banky - Pre Vzdelanie Nadácia - Volkswagen Slovakia
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Vyhlásenie výsledkov volieb do AS ŽU

  Vyhlásenie výsledkov volieb do akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline nájdete v priloženom (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • POKYNY PRE KONČIACE ROČNÍKY

  Po absolvovaní štátnej skúšky : 1. Dostaviť sa ihneď na Referát pre vzdelávanie (aj v prípade neúspešnej štátnej skúšky). Úradné hodiny budú prispôsobené termínom štátnych skúšok.2. Do troch dní odovzdať potvrdené výstupné tlačivo (internát + univerzitná knižnica).3. Na základe potvrdeného výstupného tlačiva bude vydané potvrdenie o návšteve školy za celé štúdium a lístky na promócie.4. Termíny promócií sú zverejnené aj na webovej stránke fakulty.5. V prípade záujmu o vydanie diplomu a vysvedčenia v anglickom jazyku je potrebné toto nahlásiť na Referáte pre vzdelávanie ihneď po vykonaní štátnej skúšky. Dodatok k diplomu je vydávaný dvojjazyčne. Anglické verzie budú vydané spolu so slovenskými na promóciách. Podľa Smernice č. 107, Príloha č.1, článok 3, odstavec (3): anglická verzia diplomu 30 €, anglická verzia…
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • ZÁPISY DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV

  ZÁPISY DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV 2015/2016
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie

Foto galéria Elektrotechnickej fakulty

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk