http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom2gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom3gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom1gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom4gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom6gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom5gk-is-240.pnglink
«
»
 
 
 

Informácie pre zamestnancov

 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Michal PRÍDALA bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 23. augusta 2018 o 11:00 h Oznámenie Ing. Michal PRÍDALA (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Adrián PENIAK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 23. augusta 2018 o 13:00 h Oznámenie Ing. Adrián PENIAK (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Jozef BALÁK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti AB 117 na Katedre riadiacich a informačných systémov dňa 23.augusta 2018 o 11:00 hTéma dizertačnej práce : Hodnotenie…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Lukáš BEHÚŇ bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 22. augusta 2018 o 09:00 hTéma dizertačnej práce : Aplikácia inverzného…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Miroslav MALÍK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 21. augusta 2018 o 12:00 hTéma dizertačnej práce : Automatické rozpoznávanie…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Tibor PETROV bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 21. augusta 2018 o 10:00 hTéma dizertačnej práce : Kooperatívne technológie…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Maroš ŠMONDRK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 22. augusta 2018 o 11:30 hTéma dizertačnej práce : Vplyv externého…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Michaela ŠNAJDAROVÁ bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 22. augusta 2018 o 10:15 hTéma dizertačnej práce : Impedančná kardiografia…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • Oznam o konaní inauguračnej prednášky doc. Ing. Dagmar Faktorovej, PhD.

  Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠ SRč. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 14. mája 2018 o 9.30 hod. sa uskutoční v zasadacej sieni…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • Habilitácia – Ing. Daniel Korenčiak, PhD.

  Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko- pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 13. februára 2018 o 9.30 hod. sa…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov

Všeobecné informácie pre študentov

 • Deň otvorených dverí Siemens

  Príďte na deň otvorených dverí! Kedy? 05/12/18 9am & 15pm. Kde? J. M. Hurbana 21 Žilina, Fórum A. Viac informácií ohľadom dňa otvorených dverí Siemens (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Oznam

  Úradné hodiny na Referáte pre vzdelávanie budú v dňoch od 21.12.2018 do 4.1.2019 zrušené z dôvodu čerpania dovoleniek (kolektívna zmluva). Úradné hodiny budú v riadnom režime od 7.1.2019. Oznam vo formáte (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • ROZHODNUTIE DEKANA č. 8/2018

  Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 4.12.2018 od 11:00 – 17:00 h všetkým študentom Elektrotechnickej fakulty z dôvodu konania akcie Vianoce na univerzite. ROZHODNUTIE DEKANA č. 8/2018 (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • ROZHODNUTIE DEKANA č. 7/2018

  Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 28.11.2018 od 10:00 do 12:00 h študentom 1. ročníka bakalárskeho štúdia Elektrotechnickej fakulty z dôvodu konania Imatrikulácií. ROZHODNUTIE DEKANA č. 7/2018 (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Embedded software design software

  Vieš Cečko? Príď a ukaž, že nie si béčko. Fakulta elektrotechniky a informačných technológií vyhlasuje v spolupráci s našim partnerom bel power solutions and protection súťaž pre vysokoškolských študentov v programovaní v Céčku. Vyhrať môžeš až 500EUR iba za 500 riadkov kódu. Prihlásiť sa môžeš do 19.11.2018
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie Čítať ďalej...
 • TMR

  Máš dobrý nápad z elektroniky, IT alebo multimédií? Neváhaj a zapoj sa do súťaže Technická myšlienka roka 2019. Súťaž vyhlasuje Fakulta elektrotechniky a informačných technológií UNIZA v spolupráci s vybranými priemyselnými partnermi ON Semiconductor Slovakia, Brose Prievidza, spol. s r.o., Panasonic a STMicroelectronics NV.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie Čítať ďalej...
 • Oznamujeme študentom EF UNIZA, že na Referáte pre vzdelávanie sú zverejnené odborové štipendiá

  Na základe GDPR (General Data Protection Regulation) – všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov, ktoré je v platnosti od 25.5.2018, je možné zverejniť zoznamy študentov poberajúcich štipendiá iba v podobe osobného čísla študenta, bez zverejnenia ich ďalších osobných údajov. Oznamujeme študentom, ktorým bolo pridelené odborové štipendium, že číslo osobného účtu sú povinní si zadať /skontrolovať v systéme Vzdelávanie najneskôr do 6.11.2018, po tomto termíne budú zo zoznamu vyradení.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • CENA AURELA STODOLU 2018

  Slovenské elektrárne, a. s. udeľujú Cenu Aurela Stodolu Marekovi Širancovi (KVES)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • UDELENIE REKTORSKÉHO VOĽNA

  V súvislosti s inauguráciou rektora UNIZA a slávnostným otvorením akademického roka 2018/2019, ktoré sa bude konať 27. septembra 2018 od 10.00 h v aule DATALAN (BG2A1) udeľujem študentom všetkých fakúlt Žilinskej univerzity v Žilinerektorské voľno na deň 27. september 2018 (štvrtok) v čase od 7.00 do 13.00 h. Udelenie rektorského voľna (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Rozhodnutie dekana č. 5/2018

  pre študentov, ktorí pre akademický rok 2018/2019 požiadali o uznanie vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia.   Rozhodnutie dekana č. 5/2018 (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Chcel by si študovať dopravu?

  Zástupcovia Elektrotechnickej fakulty budú prezentovať možnosti štúdia na akcii ŠTUDUJ DOPRAVU Trnava. Časť akcie bude realizovaná na našj partnerskej strednej škole: Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • USMERNENIE K ZÁPISOM DO AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

  Vzhľadom k aktuálnym počtom študentov na Elektrotechnickej fakulte UNIZA je do akademického roka 2018/2019 prípustné zapísať študentov s počtom získaných kreditov minimálne 35. Usmernenie k zápisom do AR 2018/2019
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • ZÁPISY DO VYŠŠÍCH ROČNÍKOV

  ZÁPISY - ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA 2018/2019
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • o Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Roman KOŇARIK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 24. augusta 2018 o 08:00 h Oznámenie Ing. Roman KOŇARIK (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Viliam JAROŠ bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 23. augusta 2018 o 09:00 h Oznámenie Ing. Viliam JAROŠ (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie

Foto galéria Elektrotechnickej fakulty

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk