http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kf_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kmae_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kme_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kris_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.ktam_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.ktebi_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.kves_1v2gk-is-209.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slide-new-2014.ias_1v2gk-is-209.pnglink
«
»
 
 
 

Novinky

 • Venujte 2 %

  Venujte 2 % z vašich zaplatených daní OZ - Klubu absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Viac informácií o údajoch prijímateľa nájdete na stránke klubu KAP-EF
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky
 • Study Abroad Program - Exchange Students at Yeungjin College

  Exchange student program Scholarship program
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky
 • Prvá univerzitná akadémia Mikrotik na Slovensku

  Na Elektrotechnickej fakulte, katedre Telekomunikácií a multimédií začala pôsobiť prvá univerzitná akadémia na Slovensku poskytujúca certifikované školenia na produkty spoločnosti Mikrotik. Pre kompletné informácie kontaktujte: Ing. Ivan Dolnák, PhD., Katedra telekomunikácií a multimédií Ing. Peter Kortiš, PhD., Katedra telekomunikácií a multimédií
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky
 • Fotky a informácie zo seminára Real Life Experience in Power Engineering

  Dňa 12.12. 2014 sa v priestoroch Katedry výkonových elektrotechnických systémov konal seminár s názvom „Real Life Experience in Power Engineering“, ktorej sa zúčastnili študenti a doktorandi EF. Prednášky firiem Vonsch, Freescale Semiconductor, Delta Electronics a VTP/UVP Žilina boli zamerané na čerstvé skúsenosti mladých profesionálov, aktuálne komerčné projekty, ale aj problémy, s ktorými sa súčasné firmy potýkajú.
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky
 • Významná publikácia s impakt faktorom 9.313

  Publikácia doktoranda Daniela Benedikoviča, ktorá bola nedávno publikovaná vo významnom karentovanom časopise LASER & PHOTONICS REVIEWS s impakt faktorom 9.313!http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.201400113/pdf
  Čítať všetky články v kategórii: Novinky

Všeobecné informácie pre študentov

 • Pozvánka NA DNI OTVORENÝCH DVERÍ

  Pozvánka vo formáte (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Úradné hodiny z dôvodu povinnej kontroly

  V dňoch 16.2.2015 a 17.2.2015 budú pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia EF p r e d ĺ ž e n é úradné hodiny z dôvodu povinnej kontroly štúdia nasledovne: 8:30 – 11:00 12:00 – 14:30
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Povinná kontrola štúdia

  V dňoch 16.2.2015 a 17.2.2015 sa uskutoční povinná kontrola štúdia pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Podávanie prihlášok na ERASMUS+ mobilitu študentov EF v ak. roku 2015/2016

  Termín: 2. marec 2015 Leták si môžete pozrieť v priloženom (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Elektrotechnická fakulta udeľuje študentom viacero druhov štipendií

  1. prospechové štipendiá 2. mimoriadne štipendiá 3. odborové štipendiá 4. fakultné štipendiá – štipendiávlastných zdrojov fakulty 5. sociálne štipendiá
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie Čítať ďalej...
 • Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje študentskú súťaž

  Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline vyhlasuje študentskú súťaž o najpútavejšie video na tému: „Čo mi dáva štúdium na Elektrotechnickej fakulte“ Súťaž je určená pre študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia na Žilinskej univerzite. Víťazné videá budú použité pre neformálne prezentačné účely Elektrotechnickej fakulty. Cieľom videoprezentácií je pobaviť a zaujať širokú verejnosť, hlavne však motivovať budúcich študentov Elektrotechnickej fakulty. Video v dĺžke do 5 minút treba doručiť na študijné oddelenie EF do 28. 2. 2015 na CD/DVD/USB nosiči a pod. Verejné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční za účastí autorov najlepších nominovaných videí na ocenenia a poroty v marci 2015, kedy bude aj zverejnené poradie a udelené ceny. Výsledné poradie ako aj víťazné videá budú zverejnené aj na webovej stránke Elektrotechnickej fakulty. Nezávislá porota si vyhradzuje právo cenu…
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • ŠVOS

  Študentská vedecko-odborná súťaž pre študentov EF
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Uplatnenie absolventov

  Bakalárske študijné programy Inžinierske študijné programy Doktorandské študijné programy
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Zoznam študijných programov EF

  Študijné programy v bakalárskom stupni : AutomatizáciaElektrotechnikaTelekomunikácieMultimediálne technológieBiomedicínske inžinierstvoDigitálne technológie Študijné programy v inžinierskom stupni : Biomedicínske inžinierstvo Elektrické pohony Elektroenergetika Multimediálne inžinierstvo Riadenie procesov Telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo Výkonové elektronické systémy Študijné programy v doktorandskom stupni : 5.2.10 Teoretická elektrotechnika5.2.11 Silnoprúdova elektrotechnika5.2.12 Elektrotechnológie a materiály5.2.14 Automatizácia5.2.15 Telekomunikácie5.2.30 Elektroenergetika  
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie

Foto galéria Elektrotechnickej fakulty

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk