http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom1gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom2gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom3gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom4gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom5gk-is-240.pnglink
«
»
 
 
 

Informácie pre zamestnancov

Všeobecné informácie pre študentov

 • Misia Mars

  Prvý ročník súťaže pre vysokoškolských a stredoškolských študentov pod názvom „Misia Mars.“ Súťaž organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) s cieľom povzbudiť u študentov záujem o vedu a techniku. Podrobnejšie informácie o súťaži sú dostupné na webstránke: www.misiamars.sk.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • ŠTUDIJNÉ SKUPINY INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA 2016/2017

  ŠTUDIJNÉ SKUPINY V 1. ROČNÍKU INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA 2016/2017 (*.pdf) ŠTUDIJNÉ SKUPINY V 2. ROČNÍKU INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA 2016/2017 (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • ŠTUDIJNÉ SKUPINY BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 2016/2017

  ŠTUDIJNÉ SKUPINY V 1. ROČNÍKU BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 2016/2017 (*.pdf) ŠTUDIJNÉ SKUPINY V 2. ROČNÍKU BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 2016/2017 (*.pdf) ŠTUDIJNÉ SKUPINY V 3. ROČNÍKU BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA 2016/2017 (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • OZNAM otvorenie AR 2016/2017

  Dekan fakulty a predseda Akademického senátu fakulty pozývajú NA OTVORENIE AKADEMICKÉHO ROKA 2016/2017, ktoré sa uskutoční 26. septembra 2016 o 13:00 h v aule AR1A1 SIEMENS (NR 01). Pozvánka vo formáte (*pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Výzva na podávanie prihlášok na ERASMUS+ študijné pobyty študentov EF v LS 2016/2017

  Leták ohľadom prihlášky na ERASMUS+ 2016/2017 (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • ROZHODNUTIE DEKANA č.6/2016

  ROZHODNUTIE DEKANA č.6/2016 pre študentov, ktorí pre akademický rok 2016/2017 požiadali o uznanie vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia Uvedení študenti si do 29.9.2016 uzavrú zápis predmetov na Referáte pre vzdelávanie. Výber a zápis povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov (vrátane počtu kreditov) odsúhlasia na katedre so študijným poradcom.Touto vyhláškou sa rušia Vyhlášky dekana č.3/2015, s platnosťou od 1.9.2016. Rozhodnutie vo formáte (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Siemens opäť otvára na Žilinskej univerzite bezplatné kurzy nemčiny

  Mobility Management Competence Center spoločnosti Siemens s.r.o. so sídlom v Žiline dlhodobo hľadá šikovných absolventov Elektrotechnickej fakulty a Fakulty riadenia a informatiky ŽU s ak-tívnou znalosťou nemčiny. Prihlás sa na jazykový kurz, zlepši si nemčinu a staň sa členom nášho tímu! Otvárame kurzy pre pokročilých aj začiatočníkov so všeobecným aj technickým zameraním. Absolventi kurzu získajú pri pravidelnej účasti certifikát o absolvovaní. Leták s kompletnými informáciami vo formáte (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • ROZHODNUTIE DEKANA č.6/2016

  ROZHODNUTIE DEKANA č.6/2016 pre študentov, ktorí pre akademický rok 2016/2017 požiadali o uznanie vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia Uvedení študenti si do 29.9.2016 uzavrú zápis predmetov na Referáte pre vzdelávanie. Výber a zápis povinných, povinne voliteľných a výberových predmetov (vrátane počtu kreditov) odsúhlasia na katedre so študijným poradcom.Touto vyhláškou sa rušia Vyhlášky dekana č.3/2015, s platnosťou od 1.9.2016. Rozhodnutie vo formáte (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie

Foto galéria Elektrotechnickej fakulty

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk