http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom1gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom2gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom3gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom4gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom5gk-is-240.pnglink
«
»
 
 
 

Informácie pre zamestnancov

Všeobecné informácie pre študentov

 • Metodické usmernenia dekana EF

  Metodické usmernenie č. 1/2017 - Pravidlá udeľovania ceny dekana EF UNIZA (*.pdf) Metodické usmernenie dekana EF č. 2/2017 - Realizácia a priebeh štátnej skúšky (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Technická myšlienka roka 2016/2017

  sa uskutoční dňa 23.3.2017 v priestoroch Katedry mechatroniky a elektrotechniky. Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Asus ROADSHOW

  Milí študenti, príďte sa vo štvrtok 23.3. od 10:00 medzi prednáškami odreagovať k stánku firmy ASUS pred študijným oddelením Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity. A pozor, budeme aj súťažiť – výhrou je smartfón ASUS ZenFone 3!
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Siemens

  DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ v Kompetenčnom centre Siemens Mobility Management dňa 15.03.2017 o 15.00 v priestoroch spoločnosti Siemens s.r.o., J.M.Hurbana 21 v Žiline
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • 2% dane KAP - EF

  Blížia sa termíny daňových priznaní za rok 2016 a v tejto súvislosti by sme Vás všetkých chceli osloviť a poprosiť o darovanie 2 % z Vašich zaplatených daní Občianskemu združeniu: Klub absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktorého hlavnou úlohou je podpora rozvoj vzdelávania vo všetkých študijných programoch a formách a vedecko-výskumnú činnosť na Elektrotechnickej fakulte UNIZA. Ďakujeme. Viac info tu
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • VAT - magazín o vede a technike na RTVS

  Ak ste nestihli sledovať diely VAT - magazín o vede a technike na RTVS, ktorých súčasťou boli vedecké laboratória z Elektrotechnická fakulta ŽU, nájdete ich v archíve: Experimentálna ambulancia http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11767/118997 Biotonika a laboratórium na čipe http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11767/119624
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Pravidlá pre prihlasovanie sa na predmety pre akademický rok 2017/2018

    Pri riadení ponuky sú preferovaní študenti na základe vyhodnotenia ich celkovej úspešnosti štúdia – vážený študijný priemer. Individuálne prípady výberu povinne voliteľných predmetov rieši študijný poradca príslušného študijného programu. Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)  
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Národný štipendijný program SR - výzva na predkladanie žiadostí o štipendium

  V rámci NŠP SR na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2017/2018. Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie

Foto galéria Elektrotechnickej fakulty

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk