http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom2gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom3gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom1gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom4gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom5gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom6gk-is-240.pnglink
«
»
 
 
 

Informácie pre zamestnancov

Všeobecné informácie pre študentov

 • Zelená pre študentov techniky - TA3

  Elektrotechnická fakulta UNIZA dlhodobo spolupracuje s priemyselnými partnermi nielen vo výskumu, ale aj vo vzdelávaní. Pekným príkladom je Continental Slovensko a spolupráca v študijnom programe Automatizácia. Pozrite si zaujímavú diskusiu s pánom Richardom Feddeckom, riaditeľom informatiky spoločnosti Continental a pánom dekanom Špánikom na Televízia TA3.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Profesor Dado ocenený v rámci súťaže Vedec roka SR 2017

  Za zásluhy v oblasti rozvoja vedy a techniky na báze medzinárodnej spolupráce a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí cez projekty medzinárodnej vedecko technickej spolupráce získal prof. Ing. Milan Dado, PhD. v súťaži Vedec roka SR 2017 ocenenie v kategórii Osobnosť medzinárodnej spolupráce. Blahoželáme, Elektrotechnická fakulta UNIZA je veľmi hrdá, že má svojich radoch takého výnimočného človeka.  
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Siemens Healthineers Software Development Academy

  Poď k nám na Siemens Healthineers Software Development Academy a môžeš odštartovať skvelú kariéru. Budeš pracovať na zaujímavých IT zadaniach a nové vedomosti pochytíš od svetových odborníkov. Okrem skúseností si navyše môžeš aj privyrobiť. Prihlásiť sa môžeš do 15. 6. 2018 na  http://www.siemens.sk/prihlasovanie/academy/
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Workshop Network Engineering in OKIN BPS

  Obsah workshopu Network Engineering in OKIN BPS - Úvod a predstavenie OKIN BPS- Network Engineering na medzinárodných sieťach- Networking Challenge Viac informácií o workshope Network Engineering in OKIN BPS (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Habilitácia – Ing. Rastislav Pirník, PhD.

  Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umeleckopedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 3. mája 2018 o 10.15 hod. sa uskutoční na EF UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121, habilitačná prednáška Ing. Rastislava Pirníka, PhD., vysokoškolského učiteľa na Katedre riadiacich a informačných systémov EF UNIZA na tému „Tunelové systémy – riadenie tunelových systémov z pohľadu prevádzky technologických častí“. Oznámenie - Habilitácia – Ing. Rastislav Pirník, PhD. (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Dekanské voľno

  Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 18.4.2018 od 13:00 h všetkým študentom Elektrotechnickej fakulty z dôvodu konania 1. Jarných hier elektrikárov. Rozhodnutie dekana č. 2/2018
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Oznam o konaní ŠVOS

  Oznam o konaní študentskej vedecko-odbornej súťaže (ŠVOS) pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia na EF UNIZA – 11.4.2018.Viac informácií nájdete na stránke ŠVOS EF UNIZA.
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Prihlášky na doktorandské študijné programy EF

  Dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA v Žiline v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene doplnení niektorých zákonov a podľa § 54o z n a m u j e,že prijíma prihlášky na denné (3 roky) a externé (4 roky) doktorandské študijné programy na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, v akademickom roku 2018/2019. Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie

Foto galéria Elektrotechnickej fakulty

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk