http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.felcity_2018gk-is-240.jpglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom2gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.felcity_2018gk-is-240.jpglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom3gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.felcity_2018gk-is-240.jpglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom1gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.felcity_2018gk-is-240.jpglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom4gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom6gk-is-240.pnglink
http://fel.uniza.sk/modules/mod_image_show_gk4/cache/stories.slideshow-promo-2016.prom5gk-is-240.pnglink
«
»
 
 
 

Informácie pre zamestnancov

 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Michal PRÍDALA bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 23. augusta 2018 o 11:00 h Oznámenie Ing. Michal PRÍDALA (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Adrián PENIAK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 23. augusta 2018 o 13:00 h Oznámenie Ing. Adrián PENIAK (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Jozef BALÁK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti AB 117 na Katedre riadiacich a informačných systémov dňa 23.augusta 2018 o 11:00 hTéma dizertačnej práce : Hodnotenie…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Lukáš BEHÚŇ bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 22. augusta 2018 o 09:00 hTéma dizertačnej práce : Aplikácia inverzného…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Miroslav MALÍK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 21. augusta 2018 o 12:00 hTéma dizertačnej práce : Automatické rozpoznávanie…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Tibor PETROV bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 21. augusta 2018 o 10:00 hTéma dizertačnej práce : Kooperatívne technológie…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Maroš ŠMONDRK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 22. augusta 2018 o 11:30 hTéma dizertačnej práce : Vplyv externého…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Michaela ŠNAJDAROVÁ bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 22. augusta 2018 o 10:15 hTéma dizertačnej práce : Impedančná kardiografia…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • Oznam o konaní inauguračnej prednášky doc. Ing. Dagmar Faktorovej, PhD.

  Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠ SRč. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 14. mája 2018 o 9.30 hod. sa uskutoční v zasadacej sieni…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov
 • Habilitácia – Ing. Daniel Korenčiak, PhD.

  Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko- pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 13. februára 2018 o 9.30 hod. sa…
  Čítať všetky články v kategórii: Informácie pre zamestnancov

Všeobecné informácie pre študentov

 • o Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Roman KOŇARIK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 24. augusta 2018 o 08:00 h Oznámenie Ing. Roman KOŇARIK (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Viliam JAROŠ bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 23. augusta 2018 o 09:00 h Oznámenie Ing. Viliam JAROŠ (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Milan DIKO bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 23. augusta 2018 o 15:00 h. Oznámenie Ing. Milan DIKO (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Peter KELLO bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti AB 117 na Katedre riadiacich a informačných systémov dňa 23.augusta 2018 o 9:00 hTéma dizertačnej práce : Metódy hodnotenia technologického vybavenia cestných tunelov pre dosiahnutie akceptovateľnej úrovne bezpečnosti Oznámenie Ing. Peter KELLO (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Dušan NEMEC bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti AB 117 na Katedre riadiacich a informačných systémov dňa 23.augusta 2018 o 13:00 hTéma dizertačnej práce : Riadenie komplexných robotických systémov Oznámenie Ing. Dušan NEMEC (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Juraj BIENIK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 21. augusta 2018 o 08:00 hTéma dizertačnej práce : Vplyv kompresie a parametrov siete na kvalitu vnemu obrazového signálu Oznámenie Ing. Juraj BIENIK (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • o Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Michal REPÁK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 20. augusta 2018 o 09:00 hTéma dizertačnej práce : Možnosti estimácie vybraných parametrov kvality elektrickej energie v distribučnej sieti Oznámenie Ing. Michal REPÁK (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • o Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Marek BAŇAS bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 20. augusta 2018 o 11:00 hTéma dizertačnej práce : Parametrizácia a nastavenie digitálnych ochrán v priemyselných vn sieťach Oznámenie Ing. Marek BAŇAS (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Marek VEVERIČÍK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti č. BB 425 dňa 20. augusta 2018 o 12:00 hTéma dizertačnej práce : Štúdium štrukturálnych zmien v dopovaných kvapalných kryštáloch akustickými a optickými metódami Oznámenie Ing. Marek VEVERIČÍK (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Emil JAHODA bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti č. BB 425 dňa 20. augusta 2018 o 09:00 hTéma dizertačnej práce : Nové typy izolačných materiálov pre vysokonapäťové zariadenia. Oznámenie Ing. Emil JAHODA (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

  Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Matej GORAUS bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti č. BB 425 dňa 20. augusta 2018 o 10:30 hTéma dizertačnej práce : Fotonické štruktúry pre pasívne a aktívne optické a optoelektronické prvky. Oznámenie Ing. Matej GORAUS (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • 2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA IŠ

  ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE Elektrotechnická fakulta 2. kolo prijímacieho konania 2018/2019 INŽINIERSKE ŠTÚDIUM Informácia o možnosti štúdia – 2. kolo
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie Čítať ďalej...
 • ÚRADNÉ HODINY NA REFERÁTE PRE VZDELÁVANIE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

  ÚRADNÉ HODINY NA REFERÁTE PRE VZDELÁVANIE POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • Mimoriadne úradné hodiny

  Úradné hodiny počas štátnych škúšok pre IS 2017/2018 (*.pdf)
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie
 • 2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA BŠ

  BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ŠTÚDIA – 2. KOLO Termín podania prihlášky: do 16. 8. 2018 Termín prijímacieho konania: 17. 8. 2018 Plánovaný počet prijatých uchádzačov: 100 Študijné programy, na ktoré je možné sa prihlásiť: automatizácia – denná forma autotronika – denná forma biomedicínske inžinierstvo – denná forma elektrotechnika – denná forma multimediálne technológie – denná forma telekomunikácie – denná forma PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA SÚ ROVNAKÉ AKO V 1. KOLE. Podrobnejšie informácie: fel.uniza.sk
  Čítať všetky články v kategórii: Všeobecné informácie

Foto galéria Elektrotechnickej fakulty

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk