A+ A A-

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje uchádzačom o štúdium, že prihlášky na bakalárske štúdium pre akademický rok 2019/20 sa podávajú do 30. apríla 2019.

Prijímacie konanie (*.pdf)

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 24.4.2019 od 12:00 h všetkým študentom Fakulty elektrotechniky a informačných technológií z dôvodu konania Jarných hier elektrikárov.

Rozhodnutie dekana č. 4/2019 (*.pdf)

Dekan Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 23.4.2019 všetkým študentom Fakulty elektrotechniky a informačných technológií.
Rozhodnutie dekana č. 3/2019 (*.pdf)

(c) 2019, FEIT