A+ A A-

Habilitácia – Ing. Pavol Makyš, PhD.

 

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že
dňa 23.októbra 2017 o 9.30 hod. sa uskutoční na EF UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121,

 

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk