A+ A A-

Informačný seminár pre študentov ŽU

Dňa 25. 2. 2015 organizuje SAIA, n.o. informačný seminár pre študentov ŽUŽ o možnostiach zahraničných štipendií.

Bližšie informácie sú dostupné na  linke: http://bit.ly/19mYTmX  a  https://www.facebook.com/events/436024909897137/

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk