A+ A A-

Canon Foundation Research Fellowships

ponúka stáží pre projekty v Európe alebo Japonsku na obdobie od 3 do 12 mesiacov. Uzávierka na podávanie žiadostí: 15. september 2015 Viac info na http://us5.campaign-archive2.com/

(c) 2019, FEIT