A+ A A-

Best Poster Award

V dňoch 4. – 6. 2. 2016 sa v Madride uskutočnila 8th World Conference on Educational Sciences, ktorú organizovala University of Alcala, Madrid, Spain. Na konferencii bolo zaregistrovaných viac ako 963 abstraktov z 54 rôznych krajín. Poster autorov: P. Hockicko, G. Tarjányiová: Exploring of Students' Knowledge Using the Concept Inventory Test at Technical University, ktorý prezentoval na konferencii doc. Hockicko získal ocenenie Best Poster Award – First Place.

Ocenenie vo formáte (*.pdf)

(c) 2019, FEIT