A+ A A-

Program Akcia Rakúsko – Slovensko

Otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku.

Viac informácií nájdete v priloženom dokumente (*.pdf)

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk