A+ A A-

ROZHODNUTIE DEKANA č. 4 /2016

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

udeľuje

študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia v Žiline dňa

 

26. septembra 2016

d e k a n s k é v o ľ n o


Rozhodnutie dekana vo formáte (*.pdf)

(c) 2019, FEIT