A+ A A-

Misia Mars

Prvý ročník súťaže pre vysokoškolských a stredoškolských študentov pod názvom „Misia Mars.“ Súťaž organizujú Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA) s cieľom povzbudiť u študentov záujem o vedu a techniku.

Podrobnejšie informácie o súťaži sú dostupné na webstránke: www.misiamars.sk.

(c) 2019, FEIT