A+ A A-

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 v kategórii prírodné a technické vedy sa udeľuje prof. Ing. Alešovi Janotovi, PhD.

Diplomv vo formáte (*.pdf)

(c) 2019, FEIT