A+ A A-

Prednáška organizovaná VW Slovensko

V prílohe nájdete pozvánku na prednášku organizovanú VW Slovensko pre našich študentov. Pre doplnenie uvádzam, že prednáška bude simultánne prekladaná z nemčiny do slovenčiny.

Pozvánka (*.pdf)

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk