A+ A A-

ŠKASEF - VYHLASUJE VOĽBY

Študentská časť akademického senátu Elektrotechnickej fakulty VYHLASUJE VOĽBY do študentskej časti Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty ŽU v Žiline za všetky stupne štúdia, ktoré sa uskutočnia dňa 20.12.2016 v čase 08:00 – 11:00

v miestnosti BD 121 (ŽU v Žiline, EF, Žilina) v miestnosti EA 125 (ŽU v Žiline, EF-IAS, Liptovský Mikuláš)

Dokument vo formáte (*.pdf)

(c) 2019, FEIT