A+ A A-

Výsledky volieb do Akademického senátu EF UNIZA

Výsledky volieb do Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline konané dňa 20. decembra 2016 Študentská časť

Úspešní kandidáti, ktorí sa dostali do AS EF ŽU v Žiline:
Ing. Juraj Adamec - Silnoprúdová elektrotechnika
Bc. Ján Bučor - Telekomunikácie
Filip Gejdoš - Automatizácia
Marek Šrobár - Telekomunikácie

(c) 2019, FEIT