A+ A A-

USMERNENIE K ZÁPISOM DO AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018

Vzhľadom k aktuálnym počtom študentov na Elektrotechnickej fakulte UNIZA je do akademického roka 2017/2018 prípustné zapísať študentov s počtom získaných kreditov minimálne 35.

USMERNENIE K ZÁPISOM DO AKADEMICKÉHO ROKA 2017/2018 (*.pdf)

 

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk