A+ A A-

Posilnenie spolupráce pri výskume a vzdelávaní medzi UNIZA a HaZZ MV SR v oblasti záchranných služieb

pondelok 09. októbra 2017 sa na Žilinskej univerzite v Žiline uskutočnilo stretnutie zástupcov Fakulty bezpečnostného inžinierstva a Elektrotechnickej fakulty s vedením Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR. Žilinskú univerzitu v Žiline zastupovali dekan fakulty bezpečnostného inžinierstva, prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. a dekan elektrotechnickej fakulty prof. Ing. Pavol Špánik, PhD. a Hasičský a záchranný zboru MV SR jeho prezident  gen. JUDr. Alexander Nejedlý so svojimi tímami. Stretnutie svojou účasťou podporil aj primátor mesta Žilina, Ing. Igor Choma. Cieľom diskusií bolo nielen prehĺbiť existujúcu a dlhodobú spoluprácu, ale hlavne identifikovať nové a inovatívne spoločné oblasti záujmu v aplikovanom výskume a celoživotnom vzdelávaní pre potreby záchranných zložiek a požiarnej bezpečnosti. 

 

Spomedzi jednotlivých diskutovaných tém najviac rezonovali možnosti využitia dronov, inteligentných odevov, lokalizačných technológií novej generácie a výkonných simulačných nástrojov v náročnom prostredí, v ktorom príslušníci zasahujúcich jednotiek pôsobia pri plnení svojich úloh. Pre reálne overenie a aplikáciu týchto prostriedkov bola prezidentom HaZZ MVSR  gen. JUDr. Alexander Nejedlým ponúknutá možnosť využitia výcvikového centra Lešť. Okrem diskusie k uvedeným témam účastníci stretnutia navštívili moderné výskumné a simulačné pracoviská Žilinskej univerzity, kde sa oboznámili s aktuálne riešenými úlohami a vybavením, ktoré je možné využiť pri spoločnom aplikovanom výskume. Program stretnutia bol uzatvorený spoločným pracovným obedom.

 

Stretnutie potvrdilo široké spektrum spoločných tém aplikovaného výskumu, ktorých riešenie má vysoký potenciál zvýšenia efektivity a bezpečnosti pri práci zasahujúcich zložiek. Ich konkretizáciou sa vytvorili predpoklady pre rozšírenie priamej spolupráce jednotlivých odborov Prezídia Hasičského a záchranného zboru MV SR a fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline. V nadväznosti na závery stretnutia budú v priebehu najbližšieho obdobia prepájaní experti obidvoch inštitúcií a pripravené pilotné praktické experimenty vo výcvikovom centre Lešť.

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk