A+ A A-

Vymenúvacie konanie – doc. Ing. Miroslav Gutten, PhD.

Oznámenie - inauguračné prednáška doc. Ing. Miroslava Guttena, PhD., na tému "Analýza degradačných vplyvov na vybraných elektrických zariadeniach".

Viac informácií nájtede v priloženom (*.pdf)

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk