A+ A A-

Podávanie prihlášok na ERASMUS+

Podávanie prihlášok na ERASMUS+ mobilitu študentov EF v ak. roku 2018/2019

Termín: 8. marec 2018

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

(c) 2019, FEIT