A+ A A-

Erasmus+ informačné stretnutie pre študentov UNIZA

Milí študenti, v rámci informačnej kampane pre výber študentov na Erasmus+ študijné pobyty a stáže pre akademický rok 2018/2019 si Vás dovoľujeme pozvať na celouniverzitné informačné stretnutie s prezentáciami bývalých Erasmus+ študentov.

Podelia sa s Vami s cennými skúsenosťami a radami zo svojich mobilít ....

Pozvánka

Leták so základnými informáciami k výberu študentov 2018/2019

(c) 2019, FEIT