A+ A A-

Vyšehradské štipendiá (Visegrad Scholarship Program – VSP)

VSP pre magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium, určené pre študentov pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium/výskum v dĺžke 1 až 4 semestre v inej krajine V4, v krajinách západného Balkánu, alebo v štátoch Východného partnerstva EÚ.

Dátum uzávierky zberu prihlášok je 15. 3. 2018.

Všetky potrebné informácie o VSP možno nájsť na https://www.visegradfund.org/news/2018-2019-visegrad-scholarships/.

Leták vo formáte (*.pdf)

 

IVF stipendia 2018 FCBs5

(c) 2019, FEIT