A+ A A-

Prihlášky na doktorandské študijné programy EF

Dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA v Žiline v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene doplnení niektorých zákonov a podľa § 54
o z n a m u j e,
že prijíma prihlášky na denné (3 roky) a externé (4 roky) doktorandské študijné programy na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, v akademickom roku 2018/2019.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

(c) 2019, FEIT