A+ A A-

Oznam o konaní ŠVOS

Oznam o konaní študentskej vedecko-odbornej súťaže (ŠVOS) pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia na EF UNIZA – 11.4.2018.
Viac informácií nájdete na stránke ŠVOS EF UNIZA.

(c) 2019, FEIT