A+ A A-

Dekanské voľno

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 18.4.2018 od 13:00 h všetkým študentom Elektrotechnickej fakulty z dôvodu konania 1. Jarných hier elektrikárov.

Rozhodnutie dekana č. 2/2018

(c) 2019, FEIT