A+ A A-

Oznam o konaní inauguračnej prednášky doc. Ing. Dagmar Faktorovej, PhD.

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠ SRč. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že dňa 14. mája 2018 o 9.30 hod. sa uskutoční v zasadacej sieni VR UNIZA v priestoroch Novej menzy na Veľkom diele inauguračná prednáška doc. Ing. Dagmar Faktorovej, PhD.vysokoškolskej učiteľky na Katedre merania a aplikovanej elektrotechniky EF UNIZAna tému „Vysokofrekvenčné elektromagnetické metódy na kontrolu materiálov a skúmanie vlastností biologických tkanív“.

(c) 2019, FEIT