A+ A A-

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA BŠ

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

INFORMÁCIA O MOŽNOSTI ŠTÚDIA – 2. KOLO

Termín podania prihlášky: do 16. 8. 2018

Termín prijímacieho konania: 17. 8. 2018

Plánovaný počet prijatých uchádzačov: 100

Študijné programy, na ktoré je možné sa prihlásiť:

  • automatizácia – denná forma
  • autotronika – denná forma
  • biomedicínske inžinierstvo – denná forma
  • elektrotechnika – denná forma
  • multimediálne technológie – denná forma
  • telekomunikácie – denná forma

PODMIENKY PRIJATIA A FORMA PRIJÍMACIEHO KONANIA SÚ ROVNAKÉ AKO V 1. KOLE.

Podrobnejšie informácie: fel.uniza.sk

(c) 2019, FEIT