A+ A A-

2. KOLO PRIJÍMACIEHO KONANIA IŠ

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Elektrotechnická fakulta

2. kolo prijímacieho konania 2018/2019

INŽINIERSKE ŠTÚDIUM

Informácia o možnosti štúdia – 2. kolo

 

 

Termín podania prihlášky:                             do 16.8.2018
Termín prijímacieho konania:                        17.8.2018

Plánovaný počet prijatých uchádzačov:      50

 

Študijné programy, na ktoré je možné sa prihlásiť:   

  • aplikovaná telematika – denná forma
  • biomedicínske inžinierstvo– denná forma
  • elektroenergetika– denná forma
  • elektrické pohony– denná forma
  • fotonika – denná forma
  • multimediálne inžinierstvo – denná forma
  • riadenie procesov – denná forma
  • telekomunikačné a rádiokomunikačné inžinierstvo – denná forma
  • výkonové elektronické systémy– denná forma

Podmienky Prijatia a forma prijímacieho konania sú rovnaké ako v 1. kole.

(c) 2019, FEIT