A+ A A-

O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Matej GORAUS bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti č. BB 425 dňa 20. augusta 2018 o 10:30 h
Téma dizertačnej práce : Fotonické štruktúry pre pasívne a aktívne optické a optoelektronické prvky.

Oznámenie Ing. Matej GORAUS (*.pdf)

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk