A+ A A-

O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Emil JAHODA bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti č. BB 425 dňa 20. augusta 2018 o 09:00 h
Téma dizertačnej práce : Nové typy izolačných materiálov pre vysokonapäťové zariadenia.

Oznámenie Ing. Emil JAHODA (*.pdf)

(c) 2019, FEIT