A+ A A-

O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Marek VEVERIČÍK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti č. BB 425 dňa 20. augusta 2018 o 12:00 h
Téma dizertačnej práce : Štúdium štrukturálnych zmien v dopovaných kvapalných kryštáloch akustickými a optickými metódami

Oznámenie Ing. Marek VEVERIČÍK (*.pdf)

(c) 2019, FEIT