A+ A A-

o Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Marek BAŇAS bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 20. augusta 2018 o 11:00 h
Téma dizertačnej práce : Parametrizácia a nastavenie digitálnych ochrán v priemyselných vn sieťach

Oznámenie Ing. Marek BAŇAS (*.pdf)

(c) 2019, FEIT