A+ A A-

o Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Michal REPÁK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 20. augusta 2018 o 09:00 h
Téma dizertačnej práce : Možnosti estimácie vybraných parametrov kvality elektrickej energie v distribučnej sieti

Oznámenie Ing. Michal REPÁK (*.pdf)

(c) 2019, FEIT