A+ A A-

O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Michaela ŠNAJDAROVÁ bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 22. augusta 2018 o 10:15 h
Téma dizertačnej práce : Impedančná kardiografia a jej využitie pre riadenie modelu kardiovaskulárneho systému

Oznámenie Ing. Michaela ŠNAJDAROVÁ (*.pdf)

(c) 2019, FEIT