A+ A A-

O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Tibor PETROV bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121 dňa 21. augusta 2018 o 10:00 h
Téma dizertačnej práce : Kooperatívne technológie v inteligentných dopravných systémoch

Oznámenie Ing. Tibor PETROV (*.pdf)

(c) 2019, FEIT