A+ A A-

O Z N Á M E N I E o konaní obhajoby dizertačnej práce

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Jozef BALÁK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti AB 117 na Katedre riadiacich a informačných systémov dňa 23.augusta 2018 o 11:00 h
Téma dizertačnej práce : Hodnotenie integrity bezpečnosti proti náhodným poruchám distribuovaného riadiaceho systému

Oznámenie Ing. Jozef BALÁK (*.pdf)

(c) 2019, FEIT