A+ A A-

USMERNENIE K ZÁPISOM DO AKADEMICKÉHO ROKA 2018/2019

Vzhľadom k aktuálnym počtom študentov na Elektrotechnickej fakulte UNIZA je do akademického roka 2018/2019 prípustné zapísať študentov s počtom získaných kreditov minimálne 35.

Usmernenie k zápisom do AR 2018/2019

(c) 2019, FEIT