A+ A A-

Chcel by si študovať dopravu?

Zástupcovia Elektrotechnickej fakulty budú prezentovať možnosti štúdia na akcii ŠTUDUJ DOPRAVU Trnava. Časť akcie bude realizovaná na našj partnerskej strednej škole: Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave.

(c) 2019, FEIT