A+ A A-

UDELENIE REKTORSKÉHO VOĽNA

V súvislosti s inauguráciou rektora UNIZA a slávnostným otvorením akademického roka 2018/2019, ktoré sa bude konať 27. septembra 2018 od 10.00 h v aule DATALAN (BG2A1) udeľujem študentom všetkých fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline
rektorské voľno na deň 27. september 2018 (štvrtok) v čase od 7.00 do 13.00 h.


Udelenie rektorského voľna (*.pdf)

(c) 2019, FEIT