A+ A A-

Oznamujeme študentom EF UNIZA, že na Referáte pre vzdelávanie sú zverejnené odborové štipendiá

Na základe GDPR (General Data Protection Regulation) – všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov, ktoré je v platnosti od 25.5.2018, je možné zverejniť zoznamy študentov poberajúcich štipendiá iba v podobe osobného čísla študenta, bez zverejnenia ich ďalších osobných údajov.

Oznamujeme študentom, ktorým bolo pridelené odborové štipendium, že číslo osobného účtu sú povinní si zadať /skontrolovať v systéme Vzdelávanie najneskôr do 6.11.2018, po tomto termíne budú zo zoznamu vyradení.

(c) 2019, FEIT