A+ A A-

ŠTUDENTSKÁ VEDECKO-ODBORNÁ SÚŤAŽ

FEIT UNIZA, v spolupráci s Československou sekciou IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS, ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch:
11. 3. 2019 - 15. 3. 2019 pre doktorandský stupeň,
8. 4. 2019 - 12. 4. 2019 pre bakalársky a inžiniersky stupeň,
v jednotlivých týchto oblastiach výskumu.
Viac informácií v priloženom letáku (*.pdf)

(c) 2019, FEIT