A+ A A-

Informácie pre zamestnancov (116)

Oznámenie - inauguračné prednáška doc. Ing. Miroslava Guttena, PhD., na tému "Analýza degradačných vplyvov na vybraných elektrických zariadeniach".

Viac informácií nájtede v priloženom (*.pdf)

Čítať ďalej...

 

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline (EF UNIZA), v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Zb. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, oznamuje, že
dňa 23.októbra 2017 o 9.30 hod. sa uskutoční na EF UNIZA, Univerzitná 8215/1, v zasadacej miestnosti BD 121,

 

Čítať ďalej...

V renomovanom anglickom vydavateľstve WILEY vyšla v anglickom jazyku kniha, ktorej spoluautorkou s kolegami z Fínska je naša pracovníčka prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Čítať ďalej...

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 v kategórii prírodné a technické vedy sa udeľuje prof. Ing. Alešovi Janotovi, PhD.

Diplomv vo formáte (*.pdf)

Čítať ďalej...

CER 2016 - Comparative European Research is a platform for presentation of research finding and for exchange of experience relating to Central European development and knowledge sharing. The goal of the conference is to promote innovations, support research, and enhance development. The secondary goal is focused on quality comparisons of results of PhD studies.

Viac informácií nájdete na web stránke konferencie

Čítať ďalej...
Záznam z odovzdania ceny pre prof. Ing. Pavla Rafajdusa, PhD. na ELOSYSE.
Čítať ďalej...
(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk