A+ A A-

Informácie pre zamestnancov (126)

V renomovanom anglickom vydavateľstve WILEY vyšla v anglickom jazyku kniha, ktorej spoluautorkou s kolegami z Fínska je naša pracovníčka prof. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Čítať ďalej...

Prémia za vedeckú a odbornú literatúru za rok 2015 v kategórii prírodné a technické vedy sa udeľuje prof. Ing. Alešovi Janotovi, PhD.

Diplomv vo formáte (*.pdf)

Čítať ďalej...

CER 2016 - Comparative European Research is a platform for presentation of research finding and for exchange of experience relating to Central European development and knowledge sharing. The goal of the conference is to promote innovations, support research, and enhance development. The secondary goal is focused on quality comparisons of results of PhD studies.

Viac informácií nájdete na web stránke konferencie

Čítať ďalej...
Záznam z odovzdania ceny pre prof. Ing. Pavla Rafajdusa, PhD. na ELOSYSE.
Čítať ďalej...

Siemens opäť otvára na Žilinskej univerzite bezplatné kurzy nemčiny.

Leták vo formáte (*.pdf)

Čítať ďalej...

Pri príležitosti otvorenia Akademického roka 2015/2016 udeľujem študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia v Inštitúte Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši dňa

 

22.9.2015

 d e k a n s k é   v o ľ n o.

Vyhláška v *.pdf

Čítať ďalej...
(c) 2019, FEIT