A+ A A-

Informácie pre zamestnancov (126)

Dňa 12.12. 2014 sa v priestoroch Katedry výkonových elektrotechnických systémov konal seminár s názvom „Real Life Experience in Power Engineering“, ktorej sa zúčastnili študenti a doktorandi EF. Prednášky firiem Vonsch, Freescale Semiconductor, Delta Electronics a VTP/UVP Žilina boli zamerané na čerstvé skúsenosti mladých profesionálov, aktuálne komerčné projekty, ale aj problémy, s ktorými sa súčasné firmy potýkajú.

freescale

publikum

vonsch

vtp

Čítať ďalej...

Publikácia doktoranda Daniela Benedikoviča, ktorá bola nedávno publikovaná vo významnom karentovanom časopise LASER & PHOTONICS REVIEWS s impakt faktorom 9.313!

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/lpor.201400113/pdf

Čítať ďalej...

Vážená zástupkyňa / Vážený zástupca školy,

spoločnosť Henkel organizuje ôsmy ročník súťaže Henkel Innovation Challenge, ktorá je určená pre všetkých kreatívnych a šikovných študentov vysokých škôl. Do súťaže sa môžu zapojiť dvojčlenné tímy, ktorých úlohou je vymyslieť inovatívny výrobok alebo technológiu zodpovedajúcu potrebám spotrebiteľov v roku 2050. Navyše, inovácia musí byť šetrná k životnému prostrediu. Zadanie sa vypracúva v anglickom jazyku.

Tím, ktorý vyhrá slovenské kolo Innovation Challenge 2014 získa tablety Apple iPad a vycestuje na celosvetové finále v Chorvátsku.

Týmto e-mailom by sme vás radi poprosili o informovanie vašich študentov o súťaži Henkel Innovation Challenge 2014 prostredníctvom vašich interných kanálov (nástenky, Facebook, newsletter). Pripravili sme si pre vás grafické podklady, ktoré sú už pripravené na použitie. Stačí ich len vytlačiť, prípadne zverejniť na vašom Facebooku.

Do súťaže sa vaši študenti môžu prihlásiť do 10. decembra 2014.

Ďalšie informácie o Henkel Innovation Challenge 2014 nájdete na našej stránke.

Ďakujeme a prajeme pekný deň

Tím Henkel Innovation Challenge 2014

Čítať ďalej...

Spolupracujeme s Junior festivalom EKOTOPFILM v Žiline

Čítať ďalej...

Vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí študentov z Európskej únie na štipendiá programu "VULCANUS".

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Čítať ďalej...

Študentská časť akademického senátu Elektrotechnickej fakulty vyhlasuje doplňujúce voľby do študentskej časti akademického senátu Elektrotechnickej fakulty za I. a II. stupeň.

Viac informácií nájdete v priloženom letáku *.pdf

Čítať ďalej...

Kia Motors Slovakia vyhlasuje prvý ročník súťaže pre univerzity a vysoké školy na Slovensku. Súťaž je určená pre študentov univerzít a vysokých škôl, ktorí vypracujú projekt v oblasti automobilového priemyslu a jeho produktov. Dôležitým aspektom pri posudzovaní projektov bude ich využiteľnosť v praxi a kreatívnosť.

Čítať ďalej...
(c) 2019, FEIT