A+ A A-

Informácie pre zamestnancov (128)

Podľa tlačovej správy Európskej komisie z 10. februára tohto roka sa Žilinská univerzita zaradila medzi jedenásť európskych univerzít, ktoré majú možnosť získať nemalé finančné prostriedky zo 7. rámcového programu v projekte ERA Chairs. O náročných prípravách projektu, možnostiach, ktoré prináša, ako aj o prvých pocitoch po jeho získaní nám porozprávali Milan Dado, dekan Elektrotechnickej fakulty a koordinátor projektu a Ladislav Janoušek, prodekan Elektrotechnickej fakulty zodpovedný za prípravu projektu.

Viac informácií na stránke eurocampus.sk

Čítať ďalej...

Štipendijný program kórejskej vlády pre medzinárodných študentov s cieľom získania postgraduálneho titulu "Globálne kórejské štipendium 2014".

Čítať ďalej...

Komisárka EK pre vedu a inovácie Máire Geoghegan-Quinn 10.2.2014 na konferencii venovanej H2020 v chorvátskom Záhrebe oficiálne prezentovala výsledky pilotnej výzvy „ERA Chairs", ktorá bola vyhlásená v 7. rámcovom programe EÚ v špecifickom programe Kapacity – Výskumný potenciál. Veľký úspech na Slovensko priniesla Žilinská univerzita v Žiline, ktorá obstála v tvrdej konkurencii. Celkovo bolo podaných 111 návrhov projektov takmer zo všetkých oprávnených konvergentných regiónov EÚ. Financovaných je 11 projektov a Žilinská univerzita v Žiline je medzi nimi s projektom „Enhancing Research and innovAtion dimension of the University of Zilina in intelligent transport systems", ktorý má veľmi príznačný akronym „ERAdiate" – vyžarovať, žiariť.
Projekt je zameraný na posilnenie výskumného potenciálu a podporu excelentnosti na Žilinskej univerzite v Žiline ako aj v Žilinskom regióne v oblasti inteligentných dopravných systémov. Kľúčovými nástrojmi na dosiahnutie cieľov bude systematický rozvoj ľudských zdrojov, efektívne využívanie unikátnej výskumnej infraštruktúry, získanej najmä zo Štrukturálnych fondov EÚ, a transformácia inštitúcie smerom k posilneniu konkurencieschopnosti v rámci Európskeho výskumného priestoru.
Projekt sa zameriava na trvalo udržateľný rozvoj ľudských zdrojov a kľúčových kompetencií na Žilinskej univerzite v Žiline v oblasti inteligentných dopravných systémov pod vedením skúseného vedca a manažéra „ERA Chair Holder" a jeho/jej tímu. Pozornosť sa bude klásť na zvýšenie kritického množstva vynikajúcich výskumných pracovníkov, významné posilnenie výkonu Žilinskej univerzity v Žiline vo výskume financovanom z komunitárnych zdrojov EÚ, implementáciu štrukturálnych zmien pre efektívnejší manažment vedy a inovácií, implementáciu kultúry Európskeho výskumného priestoru s dopadom na regionálny rozvoj, rast a zamestnanosť v zmysle regionálnych inovačných stratégií.
Synergia medzi investíciami do výskumnej infraštruktúry zo Štrukturálnych fondov EÚ a financovaním výskumných a inovačných aktivít v rámci komunitárnych zdrojov tvorí základný pilier pre rozvoj unikátnych výskumných a inovačných aktivít v Žilinskom regióne. Aktivity sú orientované na globálne spoločenské a environmentálne výzvy prepojené na riešenie problematiky dopravy s implementáciou inteligentných riešení.

Čítať ďalej...

Navštív aj ty University Dance Center na UNIZA !

Sme tu pre Teba, pre tvoje zdravie, kondičku, zábavu, sebavedomie, relax.. od letného semestra ZAČÍNAME !

A so skvelými novinkami !

Ak túžiš po zmene pridaj sa k nám, viac info nájdeš tu http://www.unidc.sk/vyber-si-skolu/zilinska-univerzita-v-ziline/

Tvoj tím UNIDC & UNIZA
www.unidc.sk

pod to plagát

Čítať ďalej...

Voľné Erasmus granty pre vycestovanie študentov v ak. roku 2013/2014 s najneskorším možným nástupom na stáž 1. júla 2014. Študenti však môžu absolvovať stáž cez leto 2014 už aj cez nový program Erasmus+ s nástupom od 1. júna 2014.

Stážista - tlmočníci (*.pdf)

Stázista - ASP.NET (*.pdf)

Stážista - Flash (*.pdf)

Čítať ďalej...
(c) 2019, FEIT