A+ A A-

Informácie pre zamestnancov (128)

PREDSEDA AKADEMICKÉHO SENÁTU ELEKTROTECHNICKEJ FAKULTY ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE POZÝVA ČLENOV AKADEMICKEJ OBCE NA STRETNUTIE AKADEMICKEJ OBCE S VEDENÍM ELEKTROTECHNICKEJ FAKULTY
dňa 15. januára 2014 o 11:00 h v NG 01

Pozvánka vo formáte (*.pdf)

Čítať ďalej...

Podrobné informácie o podujatí a prihlasovací formulár:
http://www.b2match.eu/horizon2020connections

Podujatiu bude predchádzať otváracia konferencia Horizon 2020 za účasti komisárky EU pre
vedu, výskum a inovácie Maire Geoghegan-Quinn.
Podrobné informácie o konferencii a prihlasovací formulár:
http://www.7rp.sk/konferencie/horizon-20200.html

Čítať ďalej...

University dance center od letného semestra otvárame nové kurzy na univerzite ...

Čítať ďalej...
(c) 2019, FEIT