A+ A A-

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že

Ing. Tomáš FEDOR

bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121

dňa 24. augusta 2017 o 11:30 h

 

 

 

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že

Ing. Peter BUTKO

bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. BD 121

dňa 24. augusta 2017 o 10:00 h

 

 

 

Záznam z odovzdania ceny pre prof. Ing. Pavla Rafajdusa, PhD. na ELOSYSE.

Siemens opäť otvára na Žilinskej univerzite bezplatné kurzy nemčiny.

Leták vo formáte (*.pdf)

Pri príležitosti otvorenia Akademického roka 2015/2016 udeľujem študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia v Inštitúte Aurela Stodolu v Liptovskom Mikuláši dňa

 

22.9.2015

 d e k a n s k é   v o ľ n o.

Vyhláška v *.pdf

Na Katedre výkonových elektrotechnických systémov Žilinskej univerzity v Žiline sa v období od septembra 2014 realizuje projekt "Vytvorenie informačného portálu na zvyšovanie povedomia prihraničia v oblasti inteligentných elektrických sietí"

Výsledky volieb kandidátov za členov zamestnaneckej časti Akademického senátu Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline nájdete v článku.

TR instruments v spolupráci s firmou EMONA Vás srdečne pozývajú na seminár: Laboratórny výukový systém TIMS a Biskit

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

EF v spolupráci s firmou Humusoft organizuje 14. apríla 2015 v zasadacej miestnosti ND117 informačný deň MATLAB a COMSOL Multiphysics. Vstup je voľný, vyžaduje sa len registrácia. Podrobnejšie informácie sú dostupné na stránke www.humusoft.cz/zilina alebo v informačnom letáku.

Venujte 2 % z vašich zaplatených daní OZ - Klubu absolventov a priateľov Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline.

Viac informácií o údajoch prijímateľa nájdete na stránke klubu KAP-EF

Stránka 1 z 11
(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk