A+ A A-

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
udeľuje

dekanské voľno

dňa 2.11.2018 všetkým študentom Elektrotechnickej fakulty.

 

Rozhodnutie dekana č. 6/2018 (*.pdf)

V súvislosti s inauguráciou rektora UNIZA a slávnostným otvorením akademického roka 2018/2019, ktoré sa bude konať 27. septembra 2018 od 10.00 h v aule DATALAN (BG2A1) udeľujem študentom všetkých fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline
rektorské voľno na deň 27. september 2018 (štvrtok) v čase od 7.00 do 13.00 h.


Udelenie rektorského voľna (*.pdf)

pre študentov, ktorí pre akademický rok 2018/2019 požiadali o uznanie vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia.

 

Rozhodnutie dekana č. 5/2018 (*.pdf)

Zástupcovia Elektrotechnickej fakulty budú prezentovať možnosti štúdia na akcii ŠTUDUJ DOPRAVU Trnava. Časť akcie bude realizovaná na našj partnerskej strednej škole: Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave.

Vzhľadom k aktuálnym počtom študentov na Elektrotechnickej fakulte UNIZA je do akademického roka 2018/2019 prípustné zapísať študentov s počtom získaných kreditov minimálne 35.

Usmernenie k zápisom do AR 2018/2019

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Roman KOŇARIK bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 24. augusta 2018 o 08:00 h

Oznámenie Ing. Roman KOŇARIK (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Milan DIKO bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v zasadacej miestnosti dekanátu EF, č. ND 121 dňa 23. augusta 2018 o 15:00 h.

Oznámenie Ing. Milan DIKO (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty, Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že Ing. Peter KELLO bude obhajovať svoju dizertačnú prácu na Elektrotechnickej fakulte, v miestnosti AB 117 na Katedre riadiacich a informačných systémov dňa 23.augusta 2018 o 9:00 h
Téma dizertačnej práce : Metódy hodnotenia technologického vybavenia cestných tunelov pre dosiahnutie akceptovateľnej úrovne bezpečnosti

Oznámenie Ing. Peter KELLO (*.pdf)

Stránka 1 z 22
(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk