A+ A A-

EF UNIZA, v spolupráci s Československou sekciou IEEE a IAS/IES IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS, ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch 26. 2. 2018 - 2. 3. 2018 pre doktorandský stupeň a 9. 4. 2018 - 13. 4. 2018 pre bakalársky a inžiniersky stupeň.

Viac info v priloženom ozname (*.pdf)

Úradné hodiny Na Referáte pre vzdelávanie budú v dňoch od 22.12.2017 do 5.1.2018 zrušené z dôvodu čerpania dovoleniek (kolektívna zmluva). Úradné hodiny budú v riadnom režime od 8.1.2018.

Ozam vo formáte (*.pdf)

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 28.2.2018.

Viac informácií a jednotlivé formuláre sú dostupné v prílohách.

Záujemcovia môžu na financovanie mobility využiť ponuku štipendií na štúdium v Japonsku, viac info na http://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0301e.html alebo http://www.jasso.go.jp/en/study_j/scholarships/index.html.

Dokumenty na stiahnutie (*.zip)

The International Interdisciplinary PhD Workshop will take place in Świnoujście between 9 May and 12 May 2018. The goal is to gather PhD students in order to share knowledge and discuss problems related to their research and scientific interests.

Call for papers (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 05.12.2017 v čase od 14.00 - 17.00 h študentom denného bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia pri príležitosti konania podujatia "Vianoce na univerzite".

Rozhodnutie dekana č. 9/2017 (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA udeľuje študentom 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia dňa 23.11.2017 v čase od 12.00 h do 16.00 h dekanské voľno z dôvodu konania "Imatrikulácie".

Rozhodnutie dekana č. 7/2017 vo formáte (*.pdf)

Slávnostné imatrikulácie prvkákov EF sa uskutočnia dňa 23.11.2017 o 13:00 v aule BG2A1.

Pozvánka na imatrikulácie prvákov EF (*.pdf)

Stránka 1 z 18
(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk