A+ A A-

Dekan Elektrotechnickej fakulty UNIZA v Žiline v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene doplnení niektorých zákonov a podľa § 54
o z n a m u j e,
že prijíma prihlášky na denné (3 roky) a externé (4 roky) doktorandské študijné programy na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, v akademickom roku 2018/2019.

Viac informácií nájdete v priloženom (*.pdf)

Odštartuj svoju hviezdnu dráhu na Dni otvorených dverí.

 

Pozvánka na Dni otvorených dverí (*.pdf)

Dekan Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline udeľuje dekanské voľno dňa 29.3.2018 a dňa 3.4.2018 do 12,00 h všetkým študentom Elektrotechnickej fakulty.

Rozhodnutie dekana č. 1/2018 (*.pdf)

Ďalšie info nájdete na

fb-icon-80ue-icon-80

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk