A+ A A-

V súvislosti s inauguráciou rektora UNIZA a slávnostným otvorením akademického roka 2018/2019, ktoré sa bude konať 27. septembra 2018 od 10.00 h v aule DATALAN (BG2A1) udeľujem študentom všetkých fakúlt Žilinskej univerzity v Žiline
rektorské voľno na deň 27. september 2018 (štvrtok) v čase od 7.00 do 13.00 h.


Udelenie rektorského voľna (*.pdf)

pre študentov, ktorí pre akademický rok 2018/2019 požiadali o uznanie vykonaných povinností z predchádzajúceho štúdia.

 

Rozhodnutie dekana č. 5/2018 (*.pdf)

Zástupcovia Elektrotechnickej fakulty budú prezentovať možnosti štúdia na akcii ŠTUDUJ DOPRAVU Trnava. Časť akcie bude realizovaná na našj partnerskej strednej škole: Stredná priemyselná škola dopravná v Trnave.

Ďalšie info nájdete na

fb-icon-80ue-icon-80

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk