A+ A A-

EF UNIZA, v spolupráci s Československou sekciou IEEE a IAS/IES IEEE, organizuje študentskú vedecko-odbornú súťaž ŠVOS, ktorá bude organizovaná samostatne pre bakalársky, inžiniersky a doktorandský stupeň štúdia v dňoch 26. 2. 2018 - 2. 3. 2018 pre doktorandský stupeň a 9. 4. 2018 - 13. 4. 2018 pre bakalársky a inžiniersky stupeň.

Viac info v priloženom ozname (*.pdf)

Úradné hodiny Na Referáte pre vzdelávanie budú v dňoch od 22.12.2017 do 5.1.2018 zrušené z dôvodu čerpania dovoleniek (kolektívna zmluva). Úradné hodiny budú v riadnom režime od 8.1.2018.

Ozam vo formáte (*.pdf)

Nájdete nás na facebooku

(c) 2014, Elektrotechnická fakulta, admin@fel.uniza.sk